Ekologia a Outsourcing cz. 2

Innym ekologicznym efektem stosowania chmury są aplikacje umożliwiające zredukowanie ilości wykorzystywanego papieru, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń wielofunkcyjnych. Mianowicie chodzi tu o aplikacje dające możliwość zespołowej pracy na dokumencie online, np. Google Docs lub Office 365. Podobnie, dzięki elektronicznemu systemowi obiegu dokumentów, możemy korzystać z usług zewnętrznych, które dają wgląd w nasze faktury, dokumenty firmowe, umowy, dane kadrowe itd. przy jednoczesnym braku konieczności ich składowania, zarządzania i niszczenia ich, gdy nie będą już aktualne lub potrzebne. Są to pośrednie narzędzia proekologiczne, dostarczane w ramach usług outsourcingowych, jednocześnie wpływające na obniżenie kosztów wydruków i wykorzystywanego papieru. Kwestia wykorzystania papieru wydaje się być bardzo istotna dla środowiska z tego względu, że jego produkcja pochłania duże ilości energii oraz wody. Jak pokazują dane nt. zużycia: „w przeciętnym przedsiębiorstwie działającym w Polsce wykorzystuje się blisko 650 kartek papieru A4 na pracownika miesięcznie”[1]. W związku z tym nadal mamy do czynienia z dużym promilem działalności, która nie jest realizowana elektronicznie. Zatem, patrząc przyszłościowo na wykorzystanie outsourcingu, chmury, elektronicznego obiegu dokumentów, daje to duże możliwości w kontekście proekologicznego nastawienia i efektów dla środowiska, które się z nim wiążą. Wiadomym jest, że zaprzestanie drukowania nie jest realną perspektywą, może kiedyś będziemy zbliżać się do tego poziomu. Istnieje obecnie możliwość hybrydowego rozwiązania outsourcingowego, z jednej strony systemowego, z drugiej natomiast produktowego. Systemowo można wykorzystać np. system Q-vision pozwalający na kontrolę systemów wydruków w organizacji. Daje wgląd w ilość wydrukowanych stron, wyeliminowanie osób niepowołanych do drukowania w organizacji, czy też weryfikowania ilości wydruków przypadających na osobę. Jest on otwarty dla urządzeń wielofunkcyjnych różnych producentów, czyli mamy możliwość zintegrowania urządzeń marki Samsung, Sharp, Konica, Minolta etc. Produktowo można wykorzystać tych samych producentów w kontekście dzierżawy sprzętu w ramach umowy na sprzęt i wydruk. Za sprzęt uiszcza się miesięczną opłatę, natomiast za wydruki opłaca się określoną stawkę według ilości wykonanych kopii kolorowych i/lub czarno-białych.

Mimo, że outsourcing w pierwszej kolejności nie implikuje działań proekologicznych to jego rozwój przyczynia się do ich propagowania. W punkcie dojścia można uznać, że nawet jeżeli celem outsourcingu nie jest dbanie o nasze środowisko, a w tym: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (np. tonery), zmniejszenia poboru energii (np. laserowe urządzenia wielofunkcyjne), recycling pierwiastków REE (np. pamięci, dyski twarde, procesory) to efektem jego rozwoju jest właśnie mimo wolne ustalanie standardów produkcji i pracy, które uwzględniają rolę środowiska i ekologii. 


 [1] Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce, s. 5. [w]: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docume...łajacych-w-polsce.pdf

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności ZGADZAM SIĘ