W tunelu outsourcingu cz. 2.

Obecnie, korzyści jakie przemawiają za wykorzystywaniem outsourcingu we własnej działalności biznesowej nie są wyłącznie rozpatrywane w kategoriach finansowych. Outsourcing dla usługobiorcy to zachowywane bezpieczeństwo każdego dnia w realizacji zadań bieżących i kluczowych dla jego organizacji. To technologie i funkcjonalności, których nie musi testować na własnych zasobach – co sprzyja w rozpatrywaniu jego firmy, jako bardziej konkurencyjnej na rynku. To zabezpieczenie w postaci umów i kar (SLA) jakie się z nimi łączą. Nie ma jednego modelu outsourcingu, bowiem obszary, w jakich jest on wykorzystywany, nie jest jednolity. Usługobiorca może zlecić, aby outsoucer dbał o wyselekcjonowany obszar i wtedy będziemy mieć do czynienia z outsourcingiem selektywnym np. odpowiedzialność za infrastrukturę sieciową. Natomiast jeżeli przekazuje całość infrastruktury do zewnętrznego zarządzania wtedy mieć będziemy do czynienia z outsourcingiem pełnym, który implikuje przejęcie zasobów (kadry i urządzeń). Ważne jest to, do kogo będzie należał sprzęt, ponieważ w przypadku outsourcingu kolokacyjnego: „klient może otrzymywać miejsce w szafie serwerowej, dostęp do sieci, zasilanie i wsparcie administratorów, samemu dostarczając serwer(y)”1, natomiast w przypadku outsourcingu hostingowego usługa polega na: „udostępnieniu zasobów serwerowni oraz wynajmie platformy sprzętowej lub wirtualnej platformy systemowej”2. Zatem, określenie najlepszej formy outsourcingu powinno być poprzedzone wnikliwą analizą obszarów posiadających niedoskonałości. Do tego celu pomocny powinien być audyt firmy zewnętrznej, który je doprecyzuje oraz wskaże inne, od zakładanych, rozwiązania systemowo-technologiczne.

Interesujące w outsourcingu jest to, że jego możliwości są uzależnione od potrzeb rynku, danych branż, przez co do jego specyfiki będzie należeć permanentny rozwój. Gwarantuje to przenikanie, implementacje najnowszych technologii oraz bazy wiedzy jako analizy przypadków, które razem umożliwią z wyprzedzeniem podjąć najlepszą formę outsourcingu dla wybranego obszaru. Outsourcing nie musi oznaczać wyłącznie formy wynajmowania firmy do określonych zadań ponieważ, jak wskazują na to usługi typu Application Service Provider (ASP), tym co wynajmuje firma w takim modelu jest system, aplikacja, którą usługodawca zarządza, zabezpiecza, uaktualnia. Usługobiorca natomiast uiszcza gratyfikację w formie abonamentu.

Nowe potrzeby i zadania pokazują, że argument z korzyści będzie najbardziej transparentny dla testowania narzędzi outsourcingowych. Nie muszą nimi być wyłączenie korzyści związane z redukcją kosztów, ponieważ outsourcer nie świadczy usług na zasadzie barteru, dzięki niemu do firm i instytucji napływa kapitał, który niełatwo wycenić, jest nim wiedza i bezpieczeństwo będące pozytywnym naddatkiem umożliwiającym doskonalenie własnej organizacji.

 


 
1 J. Borys, Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji. [w]: http://www.e-administracja.org.pl/baza_wiedzy/pliki/Outsourcing_informat...

2 Ibidem.

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności ZGADZAM SIĘ