Ekologia a Outsourcing cz. 1

Sui generis codziennego funkcjonowania organizacji pytanie, o związek między ekologią a outsourcingiem, wydaje się być płonne, niemniej między nimi jest definicyjny związek polegający na tym, że każdy typ zarządzania, prowadzenia działalności umiejscowiony jest w określonym środowisku. Kiedy myślimy o outsourcingu jednym z pierwszych skojarzeń jest rozpatrywanie go w kategoriach rentowności, opłacalności, potencjalnego zysku, ale nie ekologii. Faktem jest, że to pojęcie kojarzone jest z biologią lub ruchami polityczno-ekonomicznymi. Jednakże można dojść do jednego wniosku, że prowadzenie działalności włączone jest w obręb tychże ruchów i/lub dyscyplin, które zrazu nie były z nimi kojarzone. Obecnie koncerny konkurują ze sobą o statuetkę eko-lidera[1], co nie dziwi chociażby przez wzgląd na potrzebę wykreowania skojarzenia marki z proekologiczną działalnością. Nadawanie cech produktom jak: dobry, szybki, nowoczesny, najnowszy, innowacyjny, oszczędny, ekologiczny, wydajny wskazują, że żyjemy w erze, która przyzwyczaja nas do doskonalenia technologicznego, podobnie jak globalizacja do świata bez granic.

Tworzenie nowoczesnych technologii uzależnione jest od pierwiastków, dzięki którym, jak się okazuje, można konstruować przedmioty lżejsze, wydajniejsze i bardziej energooszczędne. Te same pierwiastki, których używa się do produkcji urządzeń mobilnych, komputerów, monitorów etc. wykorzystuje się obecnie również w innych dziedzinach jak motoryzacja, medycyna, telekomunikacja, obronność czy naturalne źródła energii – to wszystko wskazuje, że niestety stajemy się od nich coraz bardziej zależni.

Chodzi tu o metale ziem rzadkich (REE) [2], które występują w ograniczonych ilościach a ich obróbka jest bardzo złożona. „Stosowane technologie nie są obojętne dla środowiska. Koncentraty pierwiastków ziem rzadkich pozyskuje się w wyniku wzbogacania olbrzymich ilości rud będących nośnikiem minerałów zawierających REE, co powoduje degradację znacznych obszarów ziemi. Ponadto problemem są duże ilości odpadów powstających przy skomplikowanych procesach przeróbczych.”[3]

Problem podejścia proekologicznego to jednak nie tylko kwestia dostępności pierwiastków, które stają się raczej kartą przetargową w polityce. Mowa tu o: energii zużywanej w produkcji i eksploatacji produktów takich jak serwery, macierze czy urządzenia wielofunkcyjne. Outsourcing, będąc typem zarządzania, który jest coraz bardziej popularny, daje możliwości z jednej strony osiągnięcia zysków, wydajności w przestrzeni biznesowej, z drugiej strony przyczynienia się do zmniejszenia wykorzystywanej energii, emisji ciepła i infrastruktury potrzebnej do optymalnego działania. Bardzo obrazowo przedstawiają to analizy wydatków na energię w przypadku zastosowania chmury: „w Stanach Zjednoczonych korzystanie z chmury pozwoli [wg. szacunków w 2020r. – P.M.] oszczędzić około 12 miliardów dolarów, które mogłyby zostać wydane na opłacenie energii elektrycznej”[4]. W kontekście redukcji własnej infrastruktury ergo także wydatków na: energię elektryczną, system zabezpieczeń, ups-y, najlepszym przykładem rodzaju chmury jest public cloud, natomiast w przypadku modeli dystrybucji chmury IaaS. W obu przypadkach usługa realizowana jest poprzez Internet, z tą różnicą że w przypadku IaaS usługobiorca decyduje ile pamięci, mocy procesora, przestrzeni dyskowej jest niezbędne do realizowania kluczowych działań biznesowych. W przypadku chmury publicznej podobnie, całe zaplecze jest ulokowane po stronie dostawcy, z tą różnicą, że mamy w jej przypadku do czynienia w przeważającej części z gotowymi aplikacjami, czy też z przestrzenią dyskową, która jest wykorzystywana do przechowywania danych. Przykład chmury pokazuje, że outsourcing, jeżeli będzie coraz bardziej popularny, może w sposób bezpośredni wpłynąć dodatnio na środowisko. Wynika to bezpośrednio z filozofii chmury, ponieważ w wyniku wyeksportowania infrastruktury na zewnątrz organizacji, koszty związane z energią elektryczną zostaną mocno zredukowane.


[1] Por. Interbrand Best Global Green Brands 2014.  [w]: http://interbrand.com/assets/uploads/Interbrand-Best-Global-Green-Brands...

[3] J. Całus Moszko, B. Białecka, POTENCJAŁ I ZASOBY METALI ZIEM RZADKICH W ŚWIECIE ORAZ W POLSCE Artykuł przeglądowy, s. 63-64. [w]: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-fe7adedf-b...

[4] P. Szmit, Cloud computing historia, technologia, perspektywy, s. 4. [w]: https://www.web.gov.pl/g2/big/2012_06/ebfa211f1a9f174c7517738f68df2d8b.pdf

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności ZGADZAM SIĘ