W tunelu outsourcingu cz. 1.

Outosurcing jest pojęciem bazowym dla określenia typów usług świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz usługobiorców. Out-source z etymologicznego punktu widzenia określa punkt będący poza źródłem1. W praktyce ten punkt dotyczy wyodrębnionych, kluczowych obszarów i dziedzin, za których funkcjonowanie odpowiada outsourcer. Obecnie outsourcing odnajdujemy praktycznie w każdym rodzaju działalności, m. in. w finansach, transporcie, zarządzaniu zasobami ludzkimi, telekomunikacji i branży IT, co skłania do ujęcia go jako tunel eksportujący biznes do nowej rzeczywistości, o nowej specyfice, potrzebach i zadaniach.

Outsourcing informatyczny to sposób na prowadzenie biznesu, który powstał w wyniku ewolucji2. Etapy3, z jakich wyłonił się model outsourcingu bliskiego nam, polegał w pierwszej kolejności na eksportowaniu zasobów i pracowników do nowego podmiotu. Miał on wspomagać organizację macierzystą, jednocześnie prowadząc własną działalność. W praktyce relacja tego typu nie przyniosła satysfakcjonujących rezultatów ponieważ, po pierwsze, nowy podmiot nie miał świadomości biznesowej, która służy do określenia kierunku rozwoju. Po drugie, brak inwestycji w zaplecze technologiczno-intelektualne przyczynił się do niskiej jakości oferty dla potencjalnych usługobiorców. Po trzecie, współpraca z organizacją macierzystą miała być dla podmiotu głównego korzystna pod względem finansowym, co implikowało zaniżenie wartości nominalnej usługi. Drugi etap outsourcingu koncentrował się na określeniu wartości nominalnej usługi, co miało wyeliminować problem drugi i trzeci z pierwszej fazy rozwoju, jednakże narzędzia dla określenia wartości były nieprzystające, ponieważ to, co mobilizuje do rozwoju, a także określa wartość rynkową nie było wtedy obecne, czyli świadomie konkurujące ze sobą podmioty w ramach niezależnej dziedziny posiadającej wypracowane narzędzia i pole metodologiczne.

Wyżej wymienione problemy, chronologicznie, zostały rozwiązane w trzecim etapie rozwoju dzięki odpowiedniemu określaniu wartości usługi nie tylko przez wzgląd na relacje partnerstwa, struktury do jakiej nowo powstały podmiot należał, ale przede wszystkim przez wzgląd na cele, jakie usługobiorcy oczekują uzyskać. W powiązaniu z ukierunkowanym działaniem, konkurencją na rynku, kwestią inwestowania we własne zasoby informatyczne, wykwalifikowany zespół stały się obszarem rozwijanym i uznanym jako ten, bez którego nie może być mowy o świadczeniu profesjonalnych usług. Istotne jest także to, że outsourcing zaczął posiadać własną metodologię dla poszczególnych typów usług, przez co dokonana została racjonalizacja i obiektywizacja niegdyś niewspółmiernych obszarów tj. nowych technologii i pomiaru wdrożeń.


1 „Pojęcie outsourcingu do praktyki zarządzania zostało wprowadzone w latach 80. XX wieku przez koncern General Motors, który terminem tym określał system zewnętrznego zaopatrzania w części” [w]: K. Kalinowska, Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. [w]: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_52_2010_s253.pdf

2 Generalizacji na temat rozwoju outsourcingu jest wiele, można poczynić periodyzację np. strukturalną lub skoncentrować się na ewolucji z perspektywy społeczno-gospodarczej. W przypadku drugim ciekawym jest fakt, że na rozwój outsourcingu w latach 60 i 80 XX wieku miała wpływ konieczność zmniejszenia wielkości przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zachowaniu wypracowanej pozycji na rynku. W pierwszej kolejności obniżenie kosztów determinowało wybór takiego rodzaju zarzadzania, dopiero w dalszej zaczęto dostrzegać w nim aspekty rozwojowe i proaktywne, niedostrzegane wcześniej jak np. zagrożenia, bezpieczeństwo, obszary niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw. [w]: Por. Ibidem.
3 Obecnie koncentruje się na periodyzacji strukturalnej. Por. M. Łozbowska, Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach. [w]: http://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/technologie...
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności ZGADZAM SIĘ