Prexout-Wita!

Mamy przyjemność powitać Państwa w świecie prexouta – platformy systemowej stworzonej na miarę wymagań praktyczności i przystosowania, z jakimi przyszło nam stawiać czoła każdego dnia. Benthamowska koncepcja Panoptykonu, jako narzędzia służącego do zarządzania więźniami bez udziału administratorów, aby ci czuli ich obecność pod ich nieobecność, pokazuje, że kategorie kontroli i bezpieczeństwa nie są niczym nowym dla nowożytnej Europy. Dzisiaj, internalizowane w ramach socjalizacji są nieodczuwalne w poczynaniach praktycznych, jednakże kierunek przez nie wyznaczany jest azymutem codzienności. Czy branża IT może się bez nich obyć? Oczywiście, że nie. A zatem, powyższy przykład wskazuje, że także tworzona do dzisiejszych potrzeb platforma systemowa zawiera kategorie kontroli i bezpieczeństwa, jednakże z tą różnicą, że je reifikuje na rzecz monitorowania i zarządzania.

Założenia

Prexout jest platformą systemową do zarządzania, monitorowania i kontrolowania infrastruktury IT. Ma umożliwiać mikro i małym podmiotom uzyskanie zoptymalizowanych zasobów za pomocą skorelowanych modułów e-serwis i e-controlling. Jednolite, łatwe i proste – jednocześnie zaawansowane – narzędzia, w punkcie dojścia wspomogą redukcję wydatków na gwardię wsparcia technicznego i osiągnięcie spójnego, wydajnego środowiska codziennej pracy.

Konstrukcja

prexout składa się z dwóch niezależnych e-usług tj. e-serwis i e-controlling. Pierwsza e-usługa odpowiada za monitorowanie infrastruktury, w której skład wchodzą stacje robocze, urządzenia współpracujące z protokołem SMNP, ale i także urządzenia mobilne z systemem android. E-serwis odpowiada głównie za monitorowanie i kontrolę parametrów optymalnych podzespołów, ilustruje mapę urządzeń wchodzących w skład sieci, jak i daje wgląd w warunki gwarancyjne po stronie gwaranta i/lub dostawcy. Druga e-usługa, czyli e-controlling ma za zadanie dać kompleksowy wgląd, poprzez systemy raportowania które opracowywane są na różnych poziomach, w to czy między innymi: parametry optymalne urządzeń zostały przekroczone, czy nastąpiła nieautoryzowana ingerencja użytkownika, czy mamy do czynienia z koniecznością zweryfikowania wadliwego ogniska w działającej infrastrukturze lub czy też podejmowane działania serwisowe zostały zamknięte (w ramach własnej organizacji i/lub outsourcingu IT) – wymienione powyżej przypadki to tylko niektóre z pośród podejmowanych i opracowywanych przez mechanizmy platformy systemowej prexout. Wspomniane systemy raportowania, których nie da się deskryptywnie ująć w ramach referowania po przecinku, pokazują w czym tkwi kwintesencja e-controllingu – czyli inteligentna pomoc w rozproszonym środowisku.

Tak, jak pokazuje przypadek Panoptykonu, jako inteligentnego narzędzia powszechnie uznawanego, ale przez powszednie stosowanie niedostrzegalnego, tak i świat, na jaki otwarty jest prexout wymaga inteligentnego podejścia, które tworzy, a bez którego, żadna infrastruktura nie może zostać należycie zarządzana, monitorowana i kontrolowana.

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności ZGADZAM SIĘ