Blog

DYLEMAT…, czyli krótkie studium o 4K i interaktywności – cz. 1

Rozwijająca się technologia oraz poszerzanie zastawu podstawowych funkcji stających się w okamgnieniu obowiązującymi, nie ułatwia rozeznania w tym, co jest nam tak naprawdę niezbędne w biznesie lub zastosowaniach domowych. Dobrze ilustruje tą kwestię trend myślenia o urządzeniach mobilnych.

Etyka w działaniu biznesowym, hasło czy oręże…?

Wskazywanie na działanie biznesowe zgodne z etyką[1], może powodować mieszane uczucia biorąc pod uwagę to, na czym opierają się procesy biznesowe. W ramach ich cech przewodnich wymienić można konkurencję, rywalizację, czy maksymalizację zysku. Odnosząc te cechy do relacji z klientami, podwykonawcami, pracownikami, produktami, dostawcami, czy środowiskiem, realizowanie działań w zgodzie z etyką, uwzględniając trend radykalnego kapitalizmu, może być jedynie hasłem w budowie dobrego wizerunku.

DRUK-Arka

Z kulturowego punktu widzenia pismo i funkcja druku posiada ogromne znaczenie. Niegdyś za dbanie o pamięć narodu, grupy etnicznej odpowiadały persony wyznaczone, tzn. posiadające predyspozycje do jej kumulowania, przetwarzania, interpretowania i przekazywania, między innymi aojdowie, wyrocznie, wieszcze. Z początkiem popularyzacji druku zachodnia kultura wspięła się na wyższy poziom rozwoju, a jednym z następstw było rozpowszechnienie dostępu do informacji. Od tych kwestii należy zacząć śledząc obecny rozwój technologii np.

Prolegomena outsourcingowej relacji usługodawca-usługobiorca

Rozszerzający się rynek usług outsourcingowych dokonuje wielorakich przeformułowań w obszarze rozumienia tego, jak firma ma być zbudowana (potęga nie wynika z rozwarstwionej struktury organizacyjnej, ma odpowiadać jedynie kluczowym, strategicznym potrzebom) oraz jakie narzędzia powinna wykorzystywać w celu koncentracji na podstawowym przedmiocie działalności (core business).

Ekologia a Outsourcing cz. 2

Innym ekologicznym efektem stosowania chmury są aplikacje umożliwiające zredukowanie ilości wykorzystywanego papieru, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń wielofunkcyjnych. Mianowicie chodzi tu o aplikacje dające możliwość zespołowej pracy na dokumencie online, np. Google Docs lub Office 365. Podobnie, dzięki elektronicznemu systemowi obiegu dokumentów, możemy korzystać z usług zewnętrznych, które dają wgląd w nasze faktury, dokumenty firmowe, umowy, dane kadrowe itd.

Ekologia a Outsourcing cz. 1

Sui generis codziennego funkcjonowania organizacji pytanie, o związek między ekologią a outsourcingiem, wydaje się być płonne, niemniej między nimi jest definicyjny związek polegający na tym, że każdy typ zarządzania, prowadzenia działalności umiejscowiony jest w określonym środowisku. Kiedy myślimy o outsourcingu jednym z pierwszych skojarzeń jest rozpatrywanie go w kategoriach rentowności, opłacalności, potencjalnego zysku, ale nie ekologii. Faktem jest, że to pojęcie kojarzone jest z biologią lub ruchami polityczno-ekonomicznymi.

Cloud computing - Cloud - Outsourcing IT

Cloud computing, cloud, outsourcing IT są terminami skorelowanymi, zwłaszcza gdy będziemy rozpatrywać je z perspektywy funkcjonalnej. Z tego względu trudno je rozdzielić, gdyż cloud computing był kamieniem węgielnym dla powstania chmury, ona zaś zakłada outsourcing (dyskusyjna może być private cloud). Niemniej cloud computing, ponieważ od niego należałoby zacząć, jest terminem o ciekawej historii i możliwościach.

Outsourcing - mikroprzedsiębiorstwo - innowacja cz. 2

Innowacje techniczne są dostępne dzięki i za pomocą rozwoju technologii. Z perspektywy mikroprzedsiębiorstwa wydaje się, że tak jak w przypadku, a w pewnych kwestiach nawet bardziej, małych, średnich i dużych firm istotny jest aspekt monitorowania, kontroli i planowania wydatków własnej infrastruktury. W chwili obecnej interesującym narzędziem do tego, aby w zbilansowany sposób korzystać z tych możliwości jest korzystanie z aplikacji [np.

Outsourcing - mikroprzedsiębiorstwo - innowacja cz. 1

Rozpatrywanie tytułowego powiązania jest zadaniem godnym uwagi z perspektywy uznania go jako kluczowego w kategoriach zarządzania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Analizując człony pod kątem definicyjnym i strukturalnym1 dojść można do wniosku: owszem zależności zawsze występują, jednakże czy są one na tyle znaczące dla praktyki prowadzenia firmy, aby je podnosić.

W tunelu outsourcingu cz. 2.

Obecnie, korzyści jakie przemawiają za wykorzystywaniem outsourcingu we własnej działalności biznesowej nie są wyłącznie rozpatrywane w kategoriach finansowych. Outsourcing dla usługobiorcy to zachowywane bezpieczeństwo każdego dnia w realizacji zadań bieżących i kluczowych dla jego organizacji. To technologie i funkcjonalności, których nie musi testować na własnych zasobach – co sprzyja w rozpatrywaniu jego firmy, jako bardziej konkurencyjnej na rynku. To zabezpieczenie w postaci umów i kar (SLA) jakie się z nimi łączą.

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Polityka prywatności ZGADZAM SIĘ